Danıştay VDDK Maliye’yi Rahatlattı! (26.05.2023)

Danıştay 4. Dairesi, 2022 yılının son günlerinde konut sektörü ile konut alıcılarını yakından ilgilendiren bir yürütmeyi...
ayrıntılar için tıklayın


İkale Bedeli Sigorta Primine Ve Gelir Vergisine Tabi Tutulmalı Mı? (26.05.2023)

İkale sözleşmesi işçi ve işverenin aralarında anlaşarak iş sözleşmesini sonlandıran sözleşmedir. İş sözleşmesini...
ayrıntılar için tıklayın


Yabancı Şirketten Alınan Ücret İçin Vergi Ödenir Mi? (25.05.2023)

Pandemi sonrasında tüm dünyada uzaktan çalışma yaygınlaştı. Türkiye’de yaşayarak dünyanın dört bir yanındaki şirketlere...
ayrıntılar için tıklayın


Beyan Edilmemiş Gelirlerde Yapılandırma İmkânı (25.05.2023)

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12/3/2023...
ayrıntılar için tıklayın


Ek Verginin Akla Getirdiği Anayasal İlkeler (25.05.2023)

Anayasa 73/1 maddesinde “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” derken önce...
ayrıntılar için tıklayın


Yatırım Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Kazanç Ne Olmalı? (24.05.2023)

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi hükümleri çerçevesinde...
ayrıntılar için tıklayın


Mevsimlik İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? (24.05.2023)

Her yıl yüz binlerce işçi mevsimlik işlerde çalışıyor. Mevsimlik iş yapanların sayısı yaz aylarında artıyor...
ayrıntılar için tıklayın


Güncel İndirimli Kurumlar Vergisi Özelgeleri (23.05.2023)

Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye...
ayrıntılar için tıklayın


Kimler İhbar Tazminatı Alabilir? (23.05.2023)

İhbar tazminatı, iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Sadece işverence işçiye...
ayrıntılar için tıklayın


Emeklilerde Sıfır Oranlı Emlak Vergisi (23.05.2023)

Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın


“İkili Kur” Sisteminde Dövizli Mal Teslimlerinde Hangi Kur Esas Alınmalı? (22.05.2023)

Genel olarak, serbest piyasa ekonomisini, kısaca ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir? (22.05.2023)

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara...
ayrıntılar için tıklayın


İndirimli Kurumlar Vergisinde İhtiyarilik (22.05.2023)

İndirimli kurumlar vergisi müessesesi, mükellefler tarafından yapılmak istenen yatırımları teşvik etmek amacıyla...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni İhtilaf Konumuz: Adat Faizi Oranı! (22.05.2023)

Evet, gün geçmiyor ki, yeni bir ihtilaf konumuz ya da konularımız olmasın. Elbette, kusursuz vergicilik yok, illaki...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Hukukunda Enflasyon Düzeltmesi (22.05.2023)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; a) 31’inci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın


100 TL Vergi Tahsilatının 59 TL’si KDV ve ÖTV (22.05.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri...
ayrıntılar için tıklayın


Her Süre Borçlanılamaz (22.05.2023)

■ 1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 arasında prim...
ayrıntılar için tıklayın


Merkez Bankası nakit avans kararından geri döndü (19.05.2023)

Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı...
ayrıntılar için tıklayın


Nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine 15 bin TL sınırı getirildi (18.05.2023)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti. Bankaların menkul...
ayrıntılar için tıklayın


Kredi Kartına Nakit Avans Kapandı (18.05.2023)

Bankacılık kaynakları, tüketicilerin nakit avansla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Kredi kartından nakit avans...
ayrıntılar için tıklayın