Süresiz Çalışma İzni Olan Yabancıların Çalışma İzinlerinin Yenilenmesi (07.10.2022)

Çalışma İzni, geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma ve ikamet hakkı vermektedir. 6735 sayılı Uluslararası...
ayrıntılar için tıklayın


Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Mı? (07.10.2022)

Bölgesel yönetim merkezlerinin hukuki altyapısı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde 2012 yılında...
ayrıntılar için tıklayın


Değerli Konut Vergisi Neden Kaldırılmalıdır? (07.10.2022)

İktidar, 2019 yılının sonlarında artan gelir ihtiyacı nedeniyle 7194 sayılı Kanun ile Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


Stajyerlikte Geçen Hizmet Süreleri (07.10.2022)

1998-1999 yıllarında stajyer olarak çalışmıştım. e-Devlete baktığımda stajyerlikteki günlerim çıkmıyor. Ne yapmalıyım...
ayrıntılar için tıklayın


Yeniden Değerleme Oranını Birlikte Hesaplayalım mı? (06.10.2022)

Gelir İdaresi tarafından gerek geçici vergilendirme dönemleri gerekse yıl sonları itibariyle yeniden değerleme oranı ilan...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Cezalarında İndirim Uygulamaları (06.10.2022)

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın


Gecikme Faizinin Tarh ve Tahakkuku (06.10.2022)

Hem Anayasanın hem de hukuk devleti olmanın gereği olarak, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır...
ayrıntılar için tıklayın


Taşınmazları Ayni Sermaye Olarak Koyanlara Vergi Sürprizi! (05.10.2022)

Yazının başlığını okur okumaz hemen “bu da nereden çıktı, sahibi olduğu taşınmazları ortağı oldukları şirkete/şirketlere...
ayrıntılar için tıklayın


SGK’dan Alınan Primlerin İade Edilerek Yeniden Sigorta Hizmeti Kazanmak... (04.10.2022)

4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile SGK Kanununa göre ilk defa 4/1-c kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın


Şirketlerde Bağımsız Denetime Tabi Olma ! (04.10.2022)

Bilindiği üzere finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi...
ayrıntılar için tıklayın


Emekli Olamayan SGK'lıya Toptan Prim Ödemesi (04.10.2022)

Birçok sigortalının zaman zaman sorduğu bir konu, prim ödemesi. SGK primini ödemiş olanların ileri yaşa gelmeleri...
ayrıntılar için tıklayın


Değerli Konut Vergisini Sistemde Tutmak Anlamlı Mı? (04.10.2022)

DKV, yani değerli konut vergisi. Önemli bir vergi mi, istemde kalmalı mı yoksa kaldırılmalı mı? Bu gün bu konu üzerinde...
ayrıntılar için tıklayın


Çalışana Servis Zorunlu Mu? (04.10.2022)

ÖZEL bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacaktı ama yapılmadı. Yasal bir zorunluluk var mı? S.A...
ayrıntılar için tıklayın


İşverenlerce Yurt Dışına Götürülen Türk İşçilerin Borçlanması (04.10.2022)

Irak ve Cezayir'de yaklaşık 1.500 gün çalıştım. Sistemde bu günlerim görünüyor, ama prim yok sadece sağlık sigortası...
ayrıntılar için tıklayın


Sürdürülebilirlik (03.10.2022)

O kadar çok anlamı içerisinde taşıyan bir kelimedir sürdürülebilirlik. Aslında bir bakıyorsunuz hayatın veya bir dönemin..
ayrıntılar için tıklayın


Tecil, Tehir, Gecikme Zammı (03.10.2022)

Devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 2/3 sayılı Kanun kapsamına giren vergi...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Uygulamalarında Yapısal Gelişme (03.10.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil...
ayrıntılar için tıklayın


İşçilerin Mazeret İzinleri Nelerdir? (03.10.2022)

ÖZEL sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor...
ayrıntılar için tıklayın


Ücretliler Adalet İstiyor (03.10.2022)

Bugün sizlerle, seçime bir yıldan az bir zaman kala çözüm bekleyen ve önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen Torba...
ayrıntılar için tıklayın


Staj Sigortasının Emekliliğe Sayılmasına İlişkin Yasa Teklifi TBMM’de (03.10.2022)

Ülkelerin gelişmesinde mesleki ve teknik eğitim sistemi önemli rol oynamaktadır. Özelikle iş gücünün niteliğinin...
ayrıntılar için tıklayın